Sanga Ba Land Shi Pa Starhya

Sanga Ba Land Shi Pa Starhya Daa Da Omruno Manzil
Pa Starhe Laar Da Starho Starho Sa’atuno Manzil
Delta Jwandun Ham Be-qarara Da Qarar Pa Laton
Sam La Insan Sara Kawi Pa Sro Ooruno Manzil
Pa Mando Tarrho Ba Tar So Dase Kawam Pa Heela
Da Arzoogano Pa De Dasht Da Omeduno Manzil
Pa Toro Shpo K Me Da Gham Zwane Sar-tory Tyare
Da Speen Sahar Pa Lor Kawi Da Tor Tamuno Manzil