Muhabbath mojza Hai

Kuch khas dilo ko ishq kai ilham hothe hai,
Muhabbath mojza hai, mojzy kab aam hothe hai.