Milega kya dilon mein

Milega Kya Dil’on Mein Nafratein Rakh Kar,

Bahut Mukhtasir Hai Zindagi Muskura Ke Mila Karo.