Kitabon ki Tara hai wo be

Kitabon Ki Tarah Hai Wo Bhi,

Alfaz Se Bharpur Magar Khamosh.