Khudi Ko Kar Buland Itna

Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle,
Khuda bande se khud pooche, bata teri raza kya hai.