Gairoon Ko Kya Khabar

Apne hi hote hain jo dil pe vaar karte hain,
Gairoon ko kya khabar,ke dil kis baat se dukhta hai.