Da hijran pa shpa diwa pa laas ki raghla

Da hijran pa shpa diwa pa laas ki raghla
Khuday khabar chi charta tla pa lass ki raghl
Raqiban kho di os tol rata rathir shee
Chi yaar raghi no wasla pa laas ki raghla
Chi mai sabar umid dwanra pase khor kral
Chi da zan na khabrida pa laas ki raghla
Chi pa tlo ki shwa muski no bia ba rashi
A khatira bas raza pa laas ki raghla..