Amir And Tahir - Charta Ye (Lyrics)

Lyric By Jimmy Afridi

aaaaaaaa! aaaaaa!
Charta yee
aaaaaaaa! aaaaaa!

Charta yee
aaaaaaaa! aaaaaa!
aaaaaaaa! aaaaaa!

Charta yeeee
Charta yee

Charta yeeee
Charta yee

Strgey Da Yaar Waree Khobouna Yara
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Be Lata Na raze khobouna Yara
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Ta zama yaar ya ,zama dildar ya
zama da zara sakoon ya, zama dunya ya

za kho tanha yam , aw arman kram
che saang da sta we, aw khushale we

pa khafganuno ke khanda ye yara
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Ae Husan daare ,sta ada gane
ajeba husan lare,ajeba kashish lare

ka be lata juwand sho zama yara
zaba afsoos kawam zaba jara

her sajde k me dua ye yara
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Charta ye
Charta ye

strgey da yara ware khobouna yara
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Be Lata Na raze khobouna Yara
Charta ye

Charta ye
Charta ye

Charta ye
Charta ye

aaaaaaaa! aaaaaa!
aaaaaaaa! aaaaaa!

Charta yeeee